Okey Returns Once More

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Okey Returns Once More


   Dear players,


   The popular Okey card game returns between the 10th of July and the 3rd of August (14:00 CEST). Hunt down monsters, loot cards, and put together a winning set!

   Important:
   ·The drop will already stop on the 31st of July, but you will still be able to use your card sets to play until the event ends.
   ·This is the summer edition of the event so the rewards will differ from the Christmas event.

   How to play

   Defeat monsters to earn cards. As soon as you've collected and stacked together 24 Okey Cards, you'll automatically receive an Okey Card Set and can play a game. The aim of the game is to make combinations of sets and runs.

   A set consists of three cards with the same number (e.g. 7, 7, 7). The lower the number on the cards, the fewer points you'll earn for the set.

   A run consists of at least three consecutive cards (e.g. 6, 7, 8). The lower the number on the cards, the fewer points you'll earn for the set. Runs in the same colour will earn more points than multicoloured runs.

   Game Instructions
   1. Left-click on the deck to reveal the first 5 cards.
   2. Earn points by selecting 3 cards. (NOTE: Left-click = select card, right-click = permanently discard card)
   3. The more points you earn by the end of the game, the better your prize.

   Hints
   1) You can pause your game at any time by pressing ESC. Changing map or teleporting will end the current game!
   2) Once discarded, cards cannot be restored, so think carefully before deciding!
   3) Cancelled games will NOT be refunded! Choose where you want to play your game wisely.

   Yours,
   Metin2 team.
  • Kære spillere,


   Det populære Okey-kortspil vender tilbage mellem den 10. juli og den 3. august (kl 14). Hunt ned monstre, loddekort og sammensæt et vindende sæt!
   Du kan finde en detaljeret vejledning til spillet i FAQ'en:

   Besejr monstrene for at optjene kort. Så snart du har samlet og lagt 24 Okey Kort sammen, så vil du automatisk modtage et Okey Kortsæt og kan spille et spil. Målet med spillet er at lave kombinationer af sæt og serier.

   Et sæt indeholder tre kort med det samme nummer (f.eks. 7, 7, 7). Jo lavere nummer på kortene, jo færre point vil du opnå for sættet.

   En serie indeholder mindst tre fortløbene kort (f.eks. 6, 7, 8). Jo lavere nummer på kortene, jo færre point vil du opnå for sættet. Serier i den samme farve vil give flere point end flerfarvede serier.

   Spille instrukser
   1. Venstreklik på dækket for at vise de første 5 kort.
   2. Optjen point ved at vælge 3 kort. (Bemærk: Venstreklik = Vælg kort, højreklik = afskaf permanent kortet)
   3. Jo flere point du optjener op til slutningen på spillet, jo bedre bliver din præmie.

   Tips
   1) Du kan pause dit spil til hver en tid ved at trykke på ESC. Ved skift fra kortet eller teleportering afsluttes det nuværende spil!
   2) Så snart kortet er afskaffet kan det ikke trækkes igen, så tænk grundigt før dit valg!
   3) Annullerede spil vil IKKE blive refunderet! Vælg hvor du vil spille dit spil med fornuft.


   vigtig:
   * Drop bliver deaktiveret den 31. juli, men du kan stadig spille med dine eksisterende sæt indtil slutningen af event.
   * Dette er sommerens udgave af event, så belønningen afviger fra jule-event


   Dit Metin2 team